Investeren in kwaliteit en
persoonlijke ontwikkeling

Een assessment center van HRmans is een directe investering in kwaliteit voor de opdrachtgever en in persoonlijke ontwikkeling voor de deelnemer.

Selectieassessment
Bij dit onderzoek worden de kwaliteiten, eigenschappen en vermogens van de deelnemer in kaart gebracht en vergeleken met de beoogde functie. Gebaseerd op de uitkomst geven we advies over de geschiktheid van de deelnemer.

Ontwikkel/potentieelassessment
Een ontwikkel- of potentieelassessment brengt eigenschappen en capaciteiten van de deelnemer in kaart in relatie tot een specifieke functie en/of organisatieontwikkeling, of in algemene zin. Dit onderzoek biedt inzicht in de talenten van de deelnemer en in de mogelijkheden om deze verder te ontwikkelen. Het onderzoek biedt een concreet advies met betrekking tot de persoonlijke ontwikkeling.

Loopbaanassessment
Een loopbaanassessment geeft een beeld van de loopbaanmogelijkheden en -beperkingen van de kandidaat. Het is een effectief instrument voor de deelnemer die een beter zicht wil krijgen op het eigen functioneren en op toekomstmogelijkheden.

Het assessment center wordt altijd op maat gemaakt: Het sluit elke keer aan bij de vraagstelling en de behoefte van u als opdrachtgever. Voorafgaand aan het onderzoek vindt een intake plaats en komen zaken aan de orde zoals doelstelling, beoordelingscriteria, ontwikkelingen in de organisatie, werkomgeving en procedure van rapporteren. Vervolgens wordt een programma gemaakt dat precies aansluit bij de onderzoeksbehoefte.

Het assessment kan aangevuld worden met een of meerdere coachingsgesprekken of een persoonlijk ontwikkelplan dat we samen met de deelnemer opstellen.

Assessmentrapport
De uitkomsten van het assessment worden helder en zorgvuldig weergegeven in een assessmentrapport. Dit bespreken we altijd persoonlijk na met deelnemer en opdrachtgever.

Geheimhouding en beroepsintegriteit
Het rapport is afgestemd op uw vraagstelling. Daarom kan het niet zonder meer gebruikt worden voor andere doeleinden. Omdat mensen en functies veranderen, zal de actualiteit van het rapport na verloop van tijd afnemen. Daarom adviseren wij een geldigheidsduur van maximaal 2 jaar. De deelnemer aan het assessment center heeft het recht de inhoud van het rapport van ons te vernemen.

> Download Informatie over HRmans assessments voor de deelnemer (.pdf)

© Suussferen Design & Websites 2013