Welke toegevoegde waarde heeft uw (toekomstige) medewerker

U bent als organisatie op zoek naar mogelijkheden om te besparen op personele kosten en tegelijkertijd te investeren in de toegevoegde waarde van uw medewerkers. Het is voor u belangrijk om te weten welke toegevoegde waarde uw (toekomstige) medewerkers hebben. Daarom blijft aandacht voor het aantrekken en behouden van de juiste mensen belangrijk.

Steeds vaker zien wij dat talenten in een organisatie de ruimte krijgen om zich verder te ontwikkelen. Er wordt niet alleen naar competenties van de (toekomstig) medewerker gekeken, maar ook naar potenties; wat heeft de persoon in huis wat verder ontwikkeld kan worden en welke toegevoegde waarde biedt deze voor de organisatie.

In onze assessment centers zijn wij altijd op zoek naar krachten en potenties, groeimogelijkheden. Maar ook spiegelen we belemmeringen en minder sterke kanten. Wij geven kritisch en realistisch aan waar we mogelijkheden tot verdere persoonlijke ontwikkeling zien, onder welke condities. Zowel naar medewerkers als naar organisaties.

HRmans treedt op als stimulator van ontwikkelingsprocessen.
We activeren het bewustzijn van mensen en stimuleren tot het verder ontwikkelen van bekwaamheden. Met als resultaat dat er effectiever gewerkt wordt en de organisatie kan groeien.

© Suussferen Design & Websites 2013